İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine kestiği faturalara satış faturası denir. Satış faturası açık satış faturası ve kapalı satış faturası olmak üzere uygulamada iki kısımda incelenir.

   Fatura bedelinin müşteri tarafından faturanın kesildiği tarihten itibaren ödenmesi durumunda düzenlenen faturalara Kapalı Satış Faturası, fatura bedelinin müşteri tarafandan faturanın kesildiği tarihte ödenmeyip ileriki bir tarihte ödenecek olması durumunda düzenlenen faturalara daAçık Satış Faturası düzenlenir.

   Kapalı satış faturasında müşteri , mal bedelini ödediği için satıcı faturanın alt kısmına kaşe basar ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci nüsha satıcıda kalır.

   Açık satış faturasında müşteri, mal bedelini daha sonra ödeyeceği için satıcı faturanın üst kısmına kaşe basar ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci nüsha satıcıda kalır.

   Ticari belgelerin en az kaç nüsha düzenleneceği vergi usul kanununda yer almıştır. En az sınır belirlenmesine rağmen üst sınır satıcıya bırakılmıştır. Örneğin bir fatura en az 2 nüsha düzenlenir, isteğe ve ihtiyaca göre, 3-5 nüsha da düzenlenebilir.

AÇIK SATIŞ FATURASI ÖRNEĞİ
(Faturayı büyütmek için resmin üzerine basılı tutun)

satış faturası açık

 

Fatura Tutarı         : 397,20
KDV Tutarı            :397,20X0,18=71.50
Genel Toplam      :397,20+71,50=468,70 TL

Açıklama: İşletmemiz Okuyucular Ticaret A.Ş, Müşterimiz Mefar İnşaat Ltd.Şti ye faturada görüldüğü üzre 397,20 TL lik mal satmıştır. Bu tutar işletmemiz için satış geliri olduğu için 600 Yurt İçi Satışlar altında açılan 600.01.001 nolu hesaba alacak kaydedilmiştir. (gelirler alcağa kaydedilir). Mal satışında faturada hesapladığımız, hesaplanan KDV ise 391 Hesaplanan KDV ana hesabı altında 391.18 % 18 Hesaplanan KDV Hesabına kaydedilmiştir. Fatura dikkatli incelendiği zaman kaşe ve imzanın üst kısmında olduğu görülecektir. Yani müşterimiz Mefar İnşaat Ltd.Şti, faturamızı kestiğimiz anda fatura bedelini ödememiş, daha sonra ödeyeceği için müşterilerin borcunda bir artış olmuştur. O nedenle 120 Alıcılar Hesabı altında 120.01.001 Mefar İnşaat Ltd.Şti olarak toplam fatura bedeli olan 468,70 TL borçlandırılmıştır.

AÇIK SATIŞ FATURASI VE MUHASEBE KAYDI


Hesap Kodu Hesap Adı Evrak No Borç Alacak
120.01.001 Mefar İnşaat Ltd. Şti 25001 468,70  
600.01.001 Kum Satışı 25001   397.20
391.18 % 18 Hesaplanan KDV 25001   71,50

KAPALI SATIŞ FATURASI ÖRNEĞİ

kapalı fatura 3

Fatura Tutarı       : 404,00
KDV Tutarı          :404,00X0,18=72,72
Genel Toplam     :404,00+72,72=476,72 TL

           Açıklama: İşletmemiz Okuyucular Ticaret İşletmesi, müşterisi Karaca Madencilik Tic.Ltd.Şti ye mal satmış. Faturayı düzenlemiştir. Fatura incelendiğinde toplam 404 TL lik satış yapıldığı görülmektedir. İşletmenin satış hasılatında artış olduğu için 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı altında açılan 600.01.001 Kum Satışı hesabı alacaklandırılmıştır. Ayrıca satış bedeli üzerinden KDV hesaplandığı için , müşteriden tahsil edilen 72,72 TL KDV Tutarı, 391 Hesaplanan KDV Hesabı altında açılan 391.18 % 18 Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilmiştir. Müşteri mal bedelini, faturamızın düzenlendiği anda peşin olarak firmamıza ödediği için, işletmenin kasa mevcudunda bir artış olmuştur. Kasa hesabındaki artış 100 Kasa hesabına borç kaydedileceğinden 100.01 TL kasası hesabı fatura genel toplamı kadar borçlandırılmıştır.

KAPALI SATIŞ FATURASI VE MUHASEBE KAYDI

Hesap Kodu Hesap Adı Evrak No Borç Alacak
100.01 TL Kasası 25007 476,72  
600.01.001 Kum Satışı 25007   404,00
391.18 % 18 Hesaplanan KDV 25007   72,72

Fatura

Anasayfa