Örnek: 2015 yılında 50 000 TL ye bir taşıt alınmıştır. Taşıt pazarlama departmanı işlerinde kullanılmaktadır. Taşıtın ekonomik ömrü 5 yıldır. Normal Amortisman yöntemine göre;

1- Ödemenin banka hesabından yapıldığından hareketle , Taşıtın satın alınması muhasebe kaydını yapınız.

2- Taşıt için normal amortisman yöntemine göre yıl sonu amortisman kaydını yapınız.

3- Normal Amortisman Yöntemi Tablosunu düzenleyiniz.

   Taşıt Alımının Muhasebeleştirilmesi:(2015)

Yev
No
Tarih/Açıklama Borç Alacak
  254 Taşıtlar
191 İnd. KDV
                             102 Bankalar
50000
9000


59000

 
Taşıt için normal amortisman yöntemine göre yıl sonu amortisman kaydı:
(31/12/2015)


7/ A Maliyet Seçeneğini kullanan işletmeler , amortisman giderini ilgili fonksiyon hesaplarında izlerken (Örneğimizde 760 nolu hesap), 7/B Maliyet seçeneğini kullanan işletmeler  giderlerini, 796 Amortismanlar ve Tükenme Payları hesabında izler.

Taşıtın bedeli 50000 TL/5 yıl=10000 TL/yıl. 5 yıl boyunca her yıl 10000 er TL muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilecektir.
Taşıt için ayrılacak amortisman olaranı=1/5=0,20 olarak bulunur.

Yev
No
Tarih/Açıklama Borç Alacak
 
760 Paz. Sat. ve Dağ. Gid.
 
    257 Birikmiş Amortismanlar(-)
                    
                            


10 000


10 000

Normal Amortisman Yöntemi Tablosununun Düzenlenmesi:

Yıl

Duran Varlığın Değeri

Amortisman Oranı

Amortisman Tutarı

Kalan (Net) Değer

2015

50000

0,20*

10000

40000

2016

50000

0,20

10000

30000

2017

50000

0,20

10000

20000

2018

50000

0,20

10000

10000

2019

50000

0,20

10000

 0

0,20=1/5yıl

       Amortismanlar

Anasayfa