Muhtasar beyannamenin düzenlenmesine geçmeden önce bu beyannamenin hangi durumlarda düzenlendiği hakkında bilgi verelim. Muhtasar beyanname deyince aklımıza stopaj (kaynaktan kesinti) gelir. Muhtasar beyanname Vergi sorumlusu sıfatıyla üçüncü kişilerden , devlet adına kestiğimiz gelir ve damga vergilerinin hesaplanmasında kullanılan bir beyannamedir. Örnek verecek olursak, işletmemizde çalışan işçilerin brüt ücretlerinden bilindiği üzre gelir ve damga vergisi kesilip , kalan net tutar işçiye ödenmektedir. işte İşçinin ücretinden kestiğimiz gelir ve damga vergilerinin matrah ve vergi tutarlarını muhtasar beyanname ile düzenleyip , ertesi ayın 23.günü akşamına kadar e beyanname yoluyla sisteme aktarılır. 26.günü akşamına kadar ise ödenir.
(Kısaca vergi dairesi muhtasar beyanname ile ilgili işletme sahiplerine şunu diyor.  işçi sonuçta işyerinizde çalıştı gelir elde etti. Gelirin ise vergisi var. işçinin ücretinden vergi kesmezsen bana gelip bu vergiyi ödemez. En iyisi sen, işçinin ücretinden vergi kesintilerini hesapla ve düş, hesapladığın vergileri ertesi ayın 23.günü akşamına kadar bana beyan et ve 26.günü akşamına kadar öde)

Menderes OKÇU, Kastamonu  ilinde Tosya Vergi Dairesine bağlı olarak lokantacılık faaliyeti  ile uğraşmaktadır. Menderes OKÇU"nun   TC Kimlik Nu’su 58133699777 dir. Tel Nu: 2241103’tür. E-Posta: menderesfirmasii@hotmail.com’dur. İşyerinde 2 işçi çalıştırmaktadır. Muhtasar beyannameyi aylık dönemler halinde vermektedir. Menderes OKÇU nun Ocak 2009 dönemi içinde GVK’nın 94. maddesine göre yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir:

  a. İş yerinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık brüt 1.000 ,00 TL, diğerine asgari ücret ödemiştir. (693,00 TL)

  b. Hasan CANTÜRK’den kiraladığı iş yeri için kira olarak brüt 500 ,00 TL ödemiştir. Hasan CANTÜRK TC Kimlik Nu: 56175634491 Vergi Dairesi: Tosya

  c. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak Beytullah METİN e brüt 600 TL ödemiştir. Beytullah METİN TC Kimlik Nu: 57865166887 Vergi Dairesi: Tosya

 İstenen: Yapılan ödemelere ilişkin vergi kesintilerini hesaplayarak Menderes OKÇU nun Ocak 2009 dönemine ait muhtasar beyannamesini düzenleyiniz.

muhtasar beyanname örneği

Beyanname Düzenleme

Anasayfa