Tanımı: Günlük müsteri listeleri, otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerleri isletenlerce tutulur. Odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösterilir. Müteselsil seri ve sıranumaraları tasır. 0sletmede bulundurularak, istendigi anda ibraz edilir.

Düzeni:
Bu listelerde:
1) Mükellefin adı, soyadı varsa ünvanı ve adresi,
2) Oda numaraları belirtilmek suretiyle müsterinin adı, soyadı ve oda ücreti
3) Düzenleme tarihi bulunur.

Otel isletmeliginin bünyelerinde, özel jetonlarla çalısabilen oyun makinaları ile çesitli talih oyunları düzenlemeleri halinde, bu isletmelerin sözü edilen faaliyetlerine iliskin düzenleyecekleri belgeler asagıdaki sekilde olacaktır. Anılan isletmelerin, talih oyunları için müsterilerine satmıs oldukları jeton karsılıgında fatura veya perakende satıs fisi (ödeme kaydedici cihaz kullanılması halinde bu makinaların fisleri) vermeleri mecburidir.

Öte yandan, oyun sonucu müsterilere dagıtılacak ikramiyeler ile müsteriler tarafından iade edilecek jeton bedelleri ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilecektir.

Şekli:

günlük müşteri listesi örneği

 

Günlük Müşteri Listesi Örneği:

15 Eylül 2009 günü CAN Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketi’ne konaklamak üzere başvuran müşteriler ve kalacakları odalalar şöyle belirlenmiştir. Gerçek uygulamada müşteriler liste halinde verilmez o gün yapılan başvurular anahtar verildikçe resepsiyon görevlisi tarafından bu listeye eklenir.

SATICI ŞİRKET
CAN Turizm ve Otelcilik Limitet Şirketi
Çandarlı Tatil Köyü Nu: 75 Çandarlı/İZMİR
Çandarlı Vergi Dairesi, Vergi Nu: 9900671163 Tel: 560 12 33

MÜŞTERİLER
Adı, Soyadı                 Yatak Sayısı      Oda Numarası        Günlük Ücreti TL

Ali Kemal                      Tek yatak                         1                            30
Beyhan Söke                Tek yatak                        2                             30
Umut Pak                      Tek yatak                        3                             35
Aykut-Ayfer Can            Çift yatak                        4                             40
Semra Bulut                  Tek yatak                        5                             30

günlük müşteri listesi

Anasayfa