GİDER PUSULASI ÖRNEĞİ

Yerlim Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketinin faaliyetini sürdürdüğü bina, bir gerçek kişi olan Yakup Şentürk ten kiralanmıştır. Brüt Kira bedeli 1750 TL dir.

Yerlim Gıda Sanayi Ticaret Limited şirketi % 20 tutarında stopajı Yakup Şentürk ten kesecek kalan tutarı ise kendisine ödeyecektir. Kesmiş olduğu Gelir Vergisi tutarını ise ertesi ayın 23. günü akşamına kadar vergi dairesine Muhtasar Beyanname ile beyan edecek ve en geç 26 sına kadar da ödeyecektir.

gider pusulası örneği

Belgeler

Anasayfa