Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

Geçici Vergi Dönemleri  
Beyan 
                            Ödeme
1.Dönem: Ocak-Şubat-Mart 14 Mayıs 17 Mayıs
2.Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran   14 Ağustos 17 Ağustos
3.Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım   17 Kasım
4.Dönem: Ekim-Kasım-Aralık  14 Şubat  17 Şubat

  Geçici vergi geçici vergi beyannamesi ile yukarıda belirtilen dönemlerde vergi dairesine elden veya internetten beyan edilir. ve Ödeme olduğunda vergi dairesine ödenir. 3 er aylık dönemler halinde ödenen geçici vergi matrahı kümülatif olarak ilerki 3 er aylık  düzenlenen geçici vergi beyannamelerinde de gösterilir. Toplam geçici vergi tutarından önceki dönemlerde ödenen geçici vergiler düşülür kalan tutar vergi dairesine ödenir.   

 Örnek: Okuyucular Ayakkabıcılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin ilk 3 aylık (Ocak-Şubat-Mart) satış kârı 20.000 TL dir. Şirket faaliyetine yeni başladığı için önceki dönemde ödenen geçici vergi bulunmamaktadır. Geçici vergi oranı % 30 olduğuna göre geçici vergi beyannamesini dolduralım.

  Ocak -Şubat-Mart ayına ait geçici vergi beyannamesi en geç Mayıs ayının 14 günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir yani gönderilir.

 Hesaplamalar;

 20000X30/100=6000 TL geçici vergidir.

Mayıs ayının 17. günü akşamına kadar 6000 TL vergi dairesine ödenmelidir. (Muhasebe uygulamalarında geçici vergi oranı % 20 dir. örneğimizde % 30 alınmıştır)

       geçici vergi beyannamesi

Beyanname Düzenleme

Anasayfa