Fatura Düzenleme Örneği

  Şıksan Yalıtım İnşaat Taahhüt İşletmesi, aşağıda miktar, cins ve birim fiyatı verilen malları, müşterisi Şeker Lojistik Petrol İnşaat Ticaret Limited Şirketine kredili yani veresiye olarak satmıştır. Fiyatlara % 18 KDV Hariçtir.

Malın Cinsi Adedi Birim Fiyatı Tutarı
JS.A. Resistant Primer(TNK) 1 63 63
F.Emilsiyon Basic White(TNK)    1 65 65

                Bu örneğimize ilişkin fatura aşağıdaik şekilde düzenlenecektir.

   Satıcı, Şıksan Yalıtım İnşaat Taahhüt işletmesi, Müşterisi Şeker Lojistik Pet.İnş.LTD.Şti ye yukarıdaki malları sattığı için Faturayı en az 2 nüsha olarak düzenler.  Günlük hayatta faturalar genelde bilgisayar ortamında fatura programı yardımıyla düzenlenir. Fatura, yazıcıya takılır. Satıcı bilgileri fatura üzerinde hazır olarak geldiğinden yani matbaada önceden basıldığından fatura programında sadece müşteri bilgileri vb bilgiler yazılır.

   Sayın kısmı bölümü, müşterilere ait bölümdür. Yukarıdaki mallar müşteriye satıldığından bu kısma müşteri bilgileri yani Şeker Lojistik... LTD.Şti yazılmıştır. Müşterinin adresi, varsa telefon numarası, Vergi Dairesi  ve Vergi Numarası bu kısma yazılmalıdır.

    Yukarıdaki mallar faturada üzerinde ayrılmış ilgili bölümlere uygun şekilde işlenir. Fatura programında zaten malın cinsi, miktarı, birimi, tutarı bölümleri vardır. Bu kısımlar bilgisayarda işlenir. KDV Oranı örneğimizde 18 Olduğu için KDV Oranı olarak 18 işaretlenir.

     Toplam : 128 , 00 TL

     KDV(% 18)= 128X18/100=23,04

     Genel Toplam: 128,00+23,04=151,04 TL dir. Yani müşterinin toplam borcu 151,04 TL dir.

      Müşteri borcunu daha sonra ödeyeceği için Satıcı Şıksan Yalıtım, faturayı kestikten sonra firma kaşesini faturanın ÜST kısmına yani

Maliye Bakanlığının Klişesi yanına basar. Fatura en az 2 nüsha düzenlendiği için Faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci nüsha işletmede kalır.

            fatura düzenleme

                    Vergi Usul Kanununda faturanın en az 2 nüsha düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. En fazla belirtilmemiştir. İhtiyaca göre uygulamada faturalar, 3,4 nüsha olarak da düzenlenmektedir. Fakat 2 nüshadan az düzenlenmiş faturalar, Vergi Usul Kanununa göre hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura

Belgeler

Anasayfa