Azalan bakiyeler yöntemi, azalan kalanlar yöntemi olarak da bilinmektedir. Normal amortisman yönteminde , her yıl ayrılan amortisman tutarı eşit olduğu söylenmişti. Azalan bakiyeler yönteminde ise ilk yıllarda fazla tutarda amortisman ayrılmakta, ilerki yıllarda ise ayrılan amortisman tutarları azalmaktadır. Bunun için yönteme Azalan Bakiyeler Yöntemi denmiştir.

 Azalan bakiyeler yönteminde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman yöntemindeki oranın 2 katıdır ve % 40 ı geçemez.

 Amortisman ayırma süresi bu yöntemde aynen normal amortisman yönteminde olduğu gibidir.

 Amortisman ayırma süresinin son yılına devreden kalan, o yıl tamamen amortisman ayrılarak ayrılmaktadır.

 Azalan Bakiyeler Yönteminde aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

  Azalan Bakiyeler Yönteminde Amortisman Oranının Hesaplanması:

 Azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı;

1/Ekonomik ÖmürX2 olarak hesaplanmaktadır. Yani normal amortisman yöntemine göre amortisman oranı bulunduktan sonra bulunan tutar iki ile çarpılmaktadır.

Bu yöntemin esası, duran varlığın alındığı ilk yıllarda daha çok amortisman tutarının gider yazılmasına dayanır. İlk yıllarda daha fazla amortisman gideri yazılarak vergisel açıdan avantajlı bir durum oluşturulur. Normal amortisman yöntemine göre daha fazla gider yazıldığı için, şirket kârı düşmekte dolayısıyla da vergi düşmektedir.

  Örnek:   2016 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.Azalan bakiyeler yöntemi kullanılmaktadır.

1. Amortisman oranını bulalım.
2. Azalan Bakiyeler Yöntemine göre amortisman tablosunu düzenleyelim.

   Amortisman Oranı=1/5X2=0,40

  Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Tablosunun Düzenlenmesi:

Yıl

Duran Varlığın Değeri

Amortisman Oranı

Yıllık Amortisman

2016

1.000

0,40

400

2017

1.000

0,40

240

2018

1.000

0,40

144

2019

1.000

0,40

86,40

2020

1.000

0,40

129,60

1000 TLX0.40 =400 TL      2016 Yılı Amortismanı


(1000-400)X0.40=240 TL   2017 Yılı Amortismanı

  
(600-240)X0.40= 144 TL   2018 Yılı Amortismanı

  
ı(360-144)X0.40= 86.40 TL 2019 Yılı Amortismanı

  
 (216-86.40)   129.60 =TL   2020 Yılı Amortismanı

 Amortismanlar

Anasayfa