Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Tablosunun Düzenlenmesi:

Yıl

Duran Varlığın Değeri

Amortisman Oranı

Yıllık Amortisman

2016

1.000

0,40

400

2017

1.000

0,40

240

2018

1.000

0,40

144

2019

1.000

0,40

86,40

2020

1.000

0,40

129,60

 

 

 

 

2016 Yılı Amortisman Gideri Kaydı

Yev
No
Tarih/Açıklama Borç Alacak
 
760 Paz. Sat. ve Dağ. Gid.
 
    257 Birikmiş Amortismanlar(-)
                    
                            

400


400

2017 Yılı Amortisman Gideri Kaydı

Yev
No
Tarih/Açıklama Borç Alacak
 
760 Paz. Sat. ve Dağ. Gid.
 
    257 Birikmiş Amortismanlar(-)
                    
                            

240


240

 Gelecek yıllarda da amortisman tablosunda yer alan tutarlar kadar amortisman gideri olarak muhasebe kaydı yapılır.

    Amortismanlar

Anasayfa