Amortismanın Tanımı ve Amortisman Hakkında Genel Bilgiler

Amortisman Hesaplama Yöntemleri aşağıdaki gibidir.

Normal Amortisman Yöntemi

Normal Amortisman Yöntemi Muhasebe Kayıtları

Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi

Azalan Bakiyeler Yöntemi Muhasebe Kayıtları