Alış faturası, işletmenin asıl faaileyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği faturadır. Muhasebe bürolarında alış faturasını satış faturasından ayırmak için, sayın kısmında mükellefimizin isminin yer almasına dikkat edilir.

Alış faturası, alış açık faturası ve alış kapalı fatura olmak üzere iki kısımda incelenir. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedelinin tamamı ödenmiş ise fatura kapalı faturadır. Kaşe ve imza faturanın alt kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından , malın satıldığı zaman ödendiğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın alt kısmına basar. Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedeli ödenmemişse, ileriki bir zamanda ödenecekse fatura açık faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri tarafından, malın satıldığı zaman ödenmediğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın üst kısmına basar.

 AÇIK ALIŞ FATURASI İŞLEME

 Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti , aşağıdaki faturada görüldüğü üzre Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 3 Kasım 2010 tarihinde 43388 nolu fatura ile KDV Dahil 2483, 91 TL lik kum satın almıştır. Ödeme 3 gün sonra olacaktır

açık fatura işleme

Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın üst kısmında olduğu görülür. Şirketimiz , satıcıya olan borcunu daha sonra ödeyeceği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın üst kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Açık Fatura denir. Bu fatura şirketimiz için alış faturası olduğuna göre, AÇIK ALIŞ FATURASI dır.

AÇIK ALIŞ FATURASI YEVMİYE KAYDI

Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman  153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olduğu için borçlandırılmıştır. Satıcıya borçlanıldığı için ve bu borç kısa vadeli borç olduğu için 320 Satıcılar hesabına alacak kaydedilmiştir. İşletme, kumu inşaat işlerinde kullanacak ise 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında izler. Kum, inşaat işlerinde kullanıldıkça 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına tüketim kadar tutarı aktarılır.

Yev.
No

Tarih/Açıklama

BORÇ

ALACAK

   x1

153.01 KUM

191.18 % 18 İnd. KDV

  320.01 Eren Maden

2105,01

378,90

 

 

2483,91

KAPALI ALIŞ FATURASI İŞLEME

   Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti , aşağıdaki faturada görüldüğü üzre Eren Madencilik San. Tic. Ltd. Şti den 6 Kasım 2010 tarihinde 43397 nolu fatura ile KDV Dahil 1597,53 TL lik kum satın almıştır. Ödeme nakittir.

kapalı fatura işleme örneği

  Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında olduğu görülür. Şirketimiz , satıcıya olan borcunu nakit olarak ödediği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe ve imzayı faturanın alt kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Kapalı Fatura denir. Bu fatura şirketimiz için alış faturası olduğuna göre,  KAPALI ALIŞ FATURASI dır.

   HATIRLATMA!!!!: Kapalı Faturada borç kapanmış, KAPALI,,,,,,Açık Faturada borç açık, ödenmemiş, AÇIK.......

KAPALI ALIŞ FATURASI YEVMİYE KAYDI

   Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum alındığı zaman  153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olmuş, hesap borçlandırılmıştır. Ödeme kasadan yapılmış, kasa hesabında azalma olmuş, 100 Kasa Hesabına alacak kaydedilmiştir.

Yev.
No

Tarih/Açıklama

BORÇ

ALACAK

   x1

153.01 KUM

191.18 % 18 İnd. KDV

  100 Kasa

1353,84

243,69

 

 

1597,59

Fatura Düzenleme Örneği

Fatura

Anasayfa